Browsed by
Dzień: 21 marca 2020

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, z dniem 22 marca ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady pełnienia posługi duszpasterskiej: Msza święta Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z…

Read More Read More

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.  „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść. Obecna chwila, w której…

Read More Read More

PORZĄDEK INTENCJI MSZALNYCH – 22-29.03.2020 r.

PORZĄDEK INTENCJI MSZALNYCH – 22-29.03.2020 r.

Niedziela – 22 marca 2020 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu 7.00 + Stanisława Sroczyńska – int. Renaty Pietrzak z rodziną 8.30 1) + Ryszard Flisiak – int. Elżbiety i Krzysztofa Pietrzak z dziećmi2) + Eugeniusz Czech – int. Franciszka Majchrowskiego 10.00 1) + Józef Nawrocki (syn), Józef Nawrocki (ojciec) – int. Stefanii2) + Kazimierz Krzemiński – imieninowa w 3 r. śm. – int. żony z dziećmi i wnukami 11.30 + Antoni Miśkiewicz, Jan i Agnieszka Poczta 13.00 Za Parafian  18.30 + Józefa, Władysław, Antoni, Anna, Zbigniew, zm. z rodz. Moskalów i Biegasiewiczów…

Read More Read More

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV Niedziela Wielkiego Postu (22 marca 2020 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV Niedziela Wielkiego Postu (22 marca 2020 r.)

1.     Na modlitwie jednoczymy się, prosząc Pana Boga o wyrwanie nas z niebezpieczeństwa choroby, ale jednocześnie pokładając ufność w Bożym Miłosierdziu pomagajmy innym. Nie zapominajmy o samotnych, chorych, w sędziwym wieku. Codziennie o godz. 20.30 jednoczymy się w rodzinach na modlitwie różańcowej.  2.     W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Panu Bogu będziemy dziękować za dar życia i pokornie prosić o szacunek i miłość dla każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Odnówmy potrzebę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. w środę o…

Read More Read More