Diakonia modlitwy

Diakonia modlitwy

Ks. Franciszek Blachnicki mówił o diakonii modlitwy, jako o podstawowej diakonii wobec wszelkich działań Ruchu Światło Życie i pozostałych diakonii. Człowiek, który się modli jest w bliskiej relacji z Panem Bogiem. A wiadomo, że każde działanie, które nie jest osadzone w woli Bożej, jest tylko aktywizmem i nie ma nic wspólnego z budowaniem Królestwa Bożego.

Dlatego modlimy się – to takie proste – tak krótko można określić zadanie podstawowe dla diakonii modlitwy.

Nasz sztandarowy „produkt”, to spotkania modlitewne. Organizujemy je raz w ostatni piątek miesiąca w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie w formie adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednak nie jest to adoracja w tradycyjnie rozumianej formie. To modlitwa uwielbienia w obecności Jezusa Eucharystycznego, na którą zapraszamy braci i siostry ze wspólnoty, ale także i wszystkich innych – są to spotkania otwarte. W ich czasie każdy uczestnik może doświadczyć różnych rodzajów modlitwy: modlitwy uwielbienia, dziękczynienia przebłagania i prośby w formie modlitwy równoczesnej, litanijnej, modlitwy ciszy, modlitwy Słowem Bożym.

Podczas spotkań modlitewnych istnieje zawsze możliwość poproszenia o modlitwę wstawienniczą w różnych sprawach. Dlatego zachęcamy do przyjścia osobistego tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia modlitewnego, aby samemu włączyć się w modlitwę. Oczywiście diakonia posługuje tym rodzajem modlitwy także w innych okolicznościach; jesteśmy proszeni do posługi na różnych rodzajach rekolekcji, spotkań, jeśli organizatorzy dostrzegają taka potrzebę.

Posługa modlitewna jest oparta o naszą wewnętrzną formację; diakonia spotyka się systematycznie w celu ugruntowania i rozwijania wiedzy na temat modlitwy, wyznaczania kierunków, rozeznawania posługi w obrębie Ruchu, a także po to, by się modlić w gronie odpowiedzialnych. Każdy z członków diakonii jest zobowiązany do modlitwy w intencji diakonii, spotkań modlitewnych i powierzanych intencji.

Sami bierzemy również udział w rekolekcjach specjalistycznych, by nie pozostawać w miejscu, aby się rozwijać, aby lepiej służyć wspólnocie. Jest wielu ludzi bardziej doświadczonych w modlitwie i wiele form rekolekcji o modlitwie. Dlatego uważamy, że warto się „dokształcać” w tej dziedzinie.

Najważniejsze jest jednak, że to Pan Bóg nas przynagla do tej posługi. I jest to dla nas radość, że Pan Bóg się nami posługuje i że czujemy się potrzebni.

A ponieważ doświadczamy dobra, jakie płynie dla innych i dla nas osobiście z tej posługi zapraszamy każdego, kto tylko umie i chce się modlić nie tylko w swoich sprawach, bo to jest właściwy mandat dla chcących posługiwać modlitwą.