Duszpasterze

Duszpasterze

Posługę w parafii pełnią:

Proboszcz:

ks. Wojciech Kochański mgr teologii, prałat honorowy Jego Świątobliwości, Wikariusz Biskupi na rejon koniński, Dziekan dekanatu Konin III
proboszcz parafii od 2003 r.
tel.: 518 014 601

Wikariusze:

ks. Marcin Figiel – mgr lic. teologii
wikariusz parafii św. Maksymiliana od 2018 r.

ks. Krzysztof Stawicki – mgr lic. teologii
wikariusz parafii św. Maksymiliana od 2017 r.

ks. Kamil Jakubowski – mgr teologii
wikariusz parafii św. Maksymiliana od 2018 r.
kierownik Konińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

ks. Bogusław Laskowski – mgr teologii
wikariusz parafii św. Maksymiliana od 2018 r.

ks. Leszek Wojciechowski – mgr teologii; pomoc duszpasterska od 2019 r.

Siostry Benedyktynki Misjonarki (OSB)

ul. św. Maksymiliana Kolbego 2, 62-610 Konin
tel: 518 014 609

s. Ludomira Wasilewska – Przełożona Domu, Organistka i Kancelarzystka

s. Ernesta Dec – Katechetka

s. Hanna – Zakrystianka