PORZĄDEK INTENCJI MSZALNYCH – 02. 07. – 09. 07. 2017 r.

PORZĄDEK INTENCJI MSZALNYCH – 02. 07. – 09. 07. 2017 r.

Niedziela – 02 lipca 2017 r.

7.00 + Henryk Szafrański – 20 r. śmierci – int. zony i dzieci  
8.30 1) + Władysława, Antonina, Leonard, Zygmunt Dreslerscy, Ryszard Szczesiak

2) + Genowefa Szymańska – int. syna Andrzeja

3) + Marianna Rusin – int. córki Beaty z mężem Przemysławem i córkami Weronika i         Wiktorią   

10.00 1) + Stanisław, Zygmunt i zm. z rodz. Kupińskich

2) + Halina Karczewska  – int. Miderskich                    

11.30 O błogosławieństwo Boże dla Szymona Wiśniewskiego w 5 rocznice urodzin      
13.00 Za Parafian – Dziękczynna za 28 lat pracy kapłańskiej ks. Wojciecha z prośba o Boże bł. i podziękowanie za 81 lat życia Anny
18.30 + Henryk Szabelski – 10 r. śmierci, syna Henryk Szabelski, Leon i Artur Tomczak –          int. żony i córki
20.00 + Zbigniew Malida  – int. rodziny Nowickich i Kujawów    

Poniedziałek 03 lipca 2017 r.

 7.00 1) + Anna Majkowska – int. kuzyna Henryka Marciniaka z rodziną

2) + Jerzy Turkiewicz – int. żony z rodziną   

7.30 1) + Jerzy Pilarski  – int. rodziny Walczaków, Piaseckich i Woźniaków

2) + Jan Myśliński – int. matki

18.30 1) + Stanisław Downar-Zapolski – int. kolegów instruktorów z nauki jazdy

2) + Maria Wojczewska  – int. rodziny Taczkowskich, Michalaków i od chrześniaczki

Wtorek – 04 lipca 2017 r.

7.00 1) + Genowefa Wiśniewska – int. rodziny Dąbrowskich i Eli Bartczak z rodziną

2) + Anna Majkowska – int. Adama i Marty  

7.30 1) + Jan Myśliński  –  int. siostry Grażyny z rodzina

2) + Donata Cnotalska – int. rodziny Pydyńskich

18.30 1) + Stanisław Downar-Zapolski – int. rodziny Gajewskich i Łopuszyńskich

2) + Zdzisław Bodzianowski – int. syna Zbyszka z rodziną  

Środa – 05 lipca 2017 r.  

7.00 1) + Józef Sikorski – int. żony i synów z rodzinami

2) + Jerzy Turkiewicz – int. siostry Janki z rodzina   

7.30 1) + Zbigniew Krakowski  –  int. Ryszarda i Krzysztofa Chojnackich i Wiesławy         Chrzanowskiej

2) + Jan Myśliński  – int. Kamili i Huberta Żak z synem

18.30 1) + Irena Dębowska  – int. rodziny Wojaczyków

2) + Jerzy Kmieciak – int. sąsiadów Górskich z dziećmi

Czwartek – 06 lipca 2017 r.

7.00 1) + Anna Majkowska  – int. Małgorzata z rodzina

2) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla Kapłanów i Sióstr pracujących w naszej parafii i tych, którzy posługiwali w ubiegłych latach  

7.30 1) + Czesława Michalska – int. rodziny Pydyńskich

2) + Halina Komorowska – int. Ewy Tylman z córkami   

18.30 1) + Teresa Kuznowicz  – int. sąsiadów Łosik

2) N O W E N N A: + Stanisław Skibiszewski –  int. przyjaciół z Żywego Różańca

+ Franciszek Kowal – 29 r. sm. int. córki z mężem; + Czesław Bąk  int. wnuczki Ewy w rodzina

+ Irena  – 14 r. śm. i Jan Woźniak;

+ Józef Niwczyk – int. żony z rodziną – i Wioletta Niwczyk-Wrotecka;

+ Aniela Kaczmarek – int. Rozalii z rodziną;

+ Zenon Wziętek – int. rodz. Wrzesińskich i Parusów ;

+ Helena juszczak – int. Heni Juszczak z rodziną; + Tadeusz Łasiński – int. Zofii Sikorskiej z rodziną;

+ Kazimierz Włodarczyk – int. mieszkańców z ul. Kleczewskiej 4;

+ Regina Jakubowska – int. córki Wiesławy z mężem i rodzina;

+ Józef Pospieszyński – int. pracowników Elektrowni Pątnów;

+ Tomasz Drygas – int. rodziny Jeziornych;

+ Jerzy Szyszyński – int. tadeusza i Mirosławy Szyszyńskich z rodzina;

+ Bogusława Karmowska – int. syna Karola;  + Kazimiera Wojtaszczyk – int siostry Marii z rodziną;

+ Maria Walczyńska – int. szwagra Stanisława z rodzina;

+ Paweł Skalski – int. Macieja z żona i rodzina;  + Maria Antkiewicz – int. brata Janusza z rodzina;

+ Artur Bąkowski – int. kolegów brata z pracy; + Mirosław Maruszewski – int. sąsiadki z rodzina;

+ Zbigniew Brzychcy  – int. Anny Siepka z dziećmi;

+ Sebastian i Wiesław Karczewscy, Marianna, Mieczysław Szwacińscy, Jerzy Pilarski

+ Wacława Wesołowska – int. brata Leszka z rodzina; + Arnold Bulczyński – int. Krystyny Osajdy;

+ Józef Kowalski – int. Zakładu Pogrzebowego „Dyderscy”

+ Mirosław Nowakowski – int. Haliny i Zdzisława Dębowskich;

+ Helena Juszczak – 2 r. śm. – +Zygmunt Juszczak – int. córki katarzy7ny z rodziną;

+ Wanda Musiałkiewicz – int. nauczycielek emerytek z SP 8;

+ Irena Sobczak – int. Dyrekcji i pracowników SP 9;

+ Janusz Majda – int. sąsiadów z bl. Nr 4;

+ Dariusz Ratajczak – int. cioci Jadzi;  + Urszula Janiak – int. Małgorzaty Samulczyk;

+ Henryk Broniarczyk – int. wnuków z rodzicami;

+ Honorata Stachowicz – 10 r. sm. – int. męża i synów z rodzinami;

+ Wojciech Górski – int. Karoliny i Dawida Dzióbczyńskich z córką;

Piątek  – 07 lipca 2017 r. – I piątek miesiąca

7.00 1) + Elżbieta Fertach – 10 r. sm., + Maria, Franciszek Kotas z synami

2) + Jerzy Majewski – int. sąsiadów z bl. Szeligowskiego 3

8.00 1) + Marian i Zdzisław  Karczewscy – int. rodziny Robakowskich

2) + Jan Myśliński – int. szwagra Wiesława z rodziną

18.30 1) Wynagradzająca S. Pana Jezusa za brak miłości ku Niemu i bliźnich – od straży H.

2) + Leszek Przeorek  – int. rodz. Michalskich i Pietras

Sobota – 08 lipca 2017 r.

7.00 1) + Julian i Kazimiera Kołosza   

2) + Anna i Eugeniusz Kubaccy  

7.30 1) + Jurand Grzędzicki – int. Doroty i Sebastiana Tomyślaków

2) + Zofia Janasiewicz – int. Zofii Sikorskiej z rodzina

18.30 1) + Zygmunt Galant, jego rodzice, brat i bratowa, Stefan, Marianna, Kazimierz, Jan         Marciniak  – int. Janiny Galant

2) + Leokadia, Czesław, Jarosław Makowscy, Bolesława i Zenon Popielarscy

Niedziela – 09 lipca 2017 r.

7.00 + Marianna, Andrzej Repanow, Janina, Marian Kruccy, rodzina Matczaków, Józef Szczepaniak   
8.30 1) + Joanna, Jan, Franciszek Bocian – int. Anny

2) + Genowefa Szymańska – int. syna Wiesława z żoną i synem

3) + Tadeusz Siwek – int. chrześniaczki Ewy z rodziną    

10.00 1) + Sabina Rybczyńska – int. Ewy i Andrzeja Kozłowskich z dziećmi

2) + Barbara Olszewska  – int. siostrzenicy Ewy z rodzina       

11.30 + Michał Gościniak – int. Anny Żabierek z rodziną      
13.00 Za Parafian
18.30 + Małgorzata Czajkowska – 10 r. śmierci
20.00 + Jadwiga Matuszewska  – int. syna Andrzeja z dziećmi     
Comments are closed.