Kolędnicy misyjni dzieciom w Syrii i Libanie

Kolędnicy misyjni dzieciom w Syrii i Libanie

6 stycznia do naszej parafii przybyli kolędnicy misyjni by wraz z Trzema Mędrcami pokłonić się Panu. Dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej nr 12 przekazały uczestnikom Mszy św. o godz. 11.30 radosne Bożonarodzenio

we przesłanie pokoju. Mali kolędnicy zaprosili wszystkich uczestników Eucharystii do modlitwy i troski, aby dar pokoju mógł wreszcie zagościć wśród wojennej zamieci w Syrii i Libanie. Misyjne wołanie: „Bądźmy jak anioł pokoju co serce wielkie ma – dla dzieci w Syrii, gdzie od 6 lat wciąż wojna trwa” – głęboko zapadło w nasze serca, czego wyrazem mogą być hojne ofiary składane do misyjnych skarbonek na pomoc dzieciom w Syrii. Zbudowani postawą misyjnych kolędników my również zostańmy Jego misjonarzami, zanieśmy światu dobrą nowinę kochając myślą, słowem i czynem.

Wszystkim którzy wsparli nas modlitwą i ofiarą w imieniu dzieci z Syrii składamy serdeczne Bóg zapłać!

Tekst: s. ED

Comments are closed.