Pierwszy diecezjalny festiwal kolęd i pastorałek w parafii św. Maksymiliana w Koninie

Pierwszy diecezjalny festiwal kolęd i pastorałek w parafii św. Maksymiliana w Koninie

W niedzielę, 21 stycznia 2018 r., w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie po raz pierwszy odbył się festiwal kolęd i pastorałek chórów parafialnych diecezji włocławskiej „Kolęda płynie z wysokości”.

Organizatorem wydarzenia była parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. Dzięki życzliwości i ofiarności gospodarza parafii – ks. proboszcza prałata Wojciecha Kochańskiego, jak również wielkiej otwartości na pomysł zorganizowania festiwalu, ks. Mariusz Staszak – wikariusz parafii – oraz p. Tomasz Woźniak, podjęli się przygotowania i poprowadzenie zmagań konkursowych.

Festiwal miał zasięg diecezjalny, dlatego został objęty honorowym patronatem ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa. Honorowego patronatu udzieliło również Diecezjalne Studium Organistowskie we Włocławku z ks. prałatem Sławomirem Deręgowskim na czele, jak również Kapituła Katedralna we Włocławku z jej Prepozytem, ks. infułatem Krzysztofem Koneckim. Honorowym patronatem wydarzenie objęły również instytucje świeckie. Wielką życzliwość dla festiwalu przejawił Urząd Miasta Konina jak i Starostwo Powiatowe w Koninie.

Do konkursu zgłosiło się 12 chórów z diecezji włocławskiej. Po wysłuchaniu wszystkich komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców: pierwsze miejsce zajął chór Cantate Deo z Sieradza, drugie miejsce chór parafialny Cantabile ze Świnic Warckich oraz trzecie miejsce chór parafialny Misericordia z Konina. Ponieważ chórzyści reprezentowali wysoki poziom artystyczny komisja postanowiła przyznać wyróżnienia dla chórów Cantate Deo z Kłodawy, Largo z Radziejowa oraz Consolare z Kawnic.

Festiwal, chociaż organizowany po raz pierwszy, spotkał się z dużą życzliwością zarówno chórzystów, dyrygentów jak również przybyłych gości. Już dziś wielu deklarowało uczestnictwo w kolejnych wydarzeniach tego typu. Organizatorzy mają nadzieję, że festiwal kolęd i pastorałek na stałe wpisze się w cykliczne wydarzenia kulturalne zarówno miasta Konina jak i diecezji włocławskiej.

tekst: ks. Mariusz S.

Comments are closed.