Liturgia Wielkiego Czwartku – Msza Wieczerzy Pańskiej (Galeria)

Liturgia Wielkiego Czwartku – Msza Wieczerzy Pańskiej (Galeria)

Galeria zdjęć z Liturgii Wielkiego Czwartku – Msza Wieczerzy Pańskiej (foto: M. Jurgielewicz)

 

W Wielki Czwartek podobnie jak świętem Kościoła diecezjalnego i początkiem jego sakramentów jest Msza Krzyżma świętego w katedrze, tak Msza Wieczerzy Pańskiej w parafiach jest szczególnym świętej lokalnej wspólnoty Kościoła. Świętem, bo Chrystus gromadzi swoich wokół stołu i co najważniejsze, mamy się gromadzić w miłości, której znakiem będzie umywanie nóg i procesja z darami: MIŁOŚĆ, KTÓRA SŁUŻY I MIŁOŚĆ, KTÓRA OFIARUJE, POŚWIĘCA SIĘ.

Najważniejszym znakiem Wielkiego Czwartku jest stół. Jak rodzina domowa staje się nią bardziej, gdy wszyscy zasiadają do stołu, tak i parafia jest rodziną przez to, że ma swój stół. Na stole jest jeden chleb, który oznacza jedno Ciało Chrystusa i jest jeden kielich, który oznacza dziękczynienie, ale może też oznaczać los człowieka.

Eucharystia Wieczerzy Pana to pierwszy krok Paschy Chrystusa. W czytaniach dominuje więc temat paschy. Mówią one o sposobie odprawiania paschy Starego Testamentu (Księga Wyjścia), o Chrystusowej uczcie paschalnej (Ewangelia Jana) oraz o uczcie paschalnej Kościoła (1Kor).

Comments are closed.