LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU (GALERIA)

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU (GALERIA)

Galeria zdjęć z Liturgii Wielkiego Piątku (foto: Mirosław Jurgielewicz)

Wielkopiątkowa liturgia Męki i Śmierci Pańskiej ma za centralny znak Krzyż, a w nim tajemnicę wywyższenia Syna Bożego. Jezus przyszedł ukazać nam drogę do zwycięstwa nad cierpieniem. Postawa cierpiącego Sługi Jahwe, którą ukazuje naoczny świadek męki, Jan ewangelista, ma zwrócić naszą uwagę, absolutny spokój, majestat, jaki zachowuje Chrystus w swoim cierpieniu. Codziennie sprawowany w czasie Mszy św. akt pokuty zderza się dziś z procesją w całkowitej ciszy, w czasie której powinna się dokonać w naszej duszy swoista humiliatio, Humilitas – znaczy pokora, a dosłownie uniżenie się aż do ziemi, z własnej woli. Humus znaczy ziemia, z tej ziemi pochodzę. Jest to więc nasze uniżenie – Chrystus się dla nas uniżył, aby każdego wyzwolić z poniżenia.

W liturgii wielkopiątkowej krzyż ukazuje się jako znak triumfu, największej miłości, znak, który ma wyzwalać naszą wzajemną miłość. Triumf Chrystusa ukrzyżowanego jest triumfem miłości. Oddajemy hołd Królowi miłości, który zniewolił wszystkich, ale nie swoją mocą, lecz wielkością swojej miłości.

Chrystus jednoczy wszystkich mocą swej Ofiary, karmi nas Ciałem za nas wydanym, bo Eucharystia jest owocem Męki Chrystusa na Krzyżu. Eucharystia to chleb życia, który jest owocem śmierci Chrystusa na Krzyżu, z tej śmierci tryska nowe życie, które jest nam przekazywane sakramentalnie w Eucharystii. Komunia w Wielki Piątek jest wielkim świadectwem zwycięstwa Krzyża, zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.

Comments are closed.