LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY (GALERIA)

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY (GALERIA)

Galeria zdjęć z Liturgii Wielkiego Piątku (foto: Mirosław Jurgielewicz)

Liturgia tej nocy zaczyna się od znaku światła – poświęcenia światła. Najważniejszym momentem jest zapalenie świecy wielkanocnej nowym ogniem ze słowami: „Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności umysłu i serca naszego”.

Z zewnątrz, z ciemności, mamy wejść do kościoła za światłem Chrystusa. To światło jest światłem wiary. Światło Chrystusa wprowadza nas do Kościoła. Od tego światła odpalamy nasze świece – dzielimy się światłem z innymi. Jest to znak światła wiary, za którym weszliśmy do Kościoła.

Wyjątkowo bogata liturgia słowa jest swoistym świętem katechezy, świętem Bożego planu zbawienia, bo jest streszczeniem całej ekonomii Bożej, Bożego planu.

Świętowanie chrztu – znak wody. Jak tajemnica światła jest wyśpiewywana orędziem paschalnym (Exultet), tak tu jest śpiewane błogosławienie Boga za wodę, za całą tajemnicę daru zawartego w znaku wody. Szczególnym jest znak Chrystusa zmartwychwstałego, który ma uświęcić wodę, sprawić, żeby służyła ona tajemnicy chrztu, kiedy wielkanocna świeca zostaje umieszczona w wodzie. Symbolizuje to zstąpienie Chrystusa w wodę Jordanu. On przez swoje przyjście i zanurzenie się w Jordanie uświęcił wodę, dając jej moc odradzającą do życia wiecznego.

„Boże, Ty nas przygotowujesz do obchodu misterium paschalnego słowami Starego i Nowego Testamentu, daj nam pojąć Twoje miłosierdzie, aby dary, które przyjmujemy w tym życiu umocniły w nas nadzieję życia przyszłego”.

Na podst. katechez ks. W. Danielskiego oprac. K. Górecka

Comments are closed.