OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II Niedziela Adwentu (9 grudnia 2018 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II Niedziela Adwentu (9 grudnia 2018 r.)

1.     Przeżywając Adwent – okres liturgiczny przygotowujący nas na Boże Narodzenie i na przyjście Chrystusa, w naszym codziennym biegu życia przeżyjmy czas świątecznych rekolekcji, które rozpoczynamy w przyszłą niedzielę. Program rekolekcji drukujemy w naszej gazecie Parafialnej. Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji.

2.     W przyszłą niedzielę 16 grudnia na Mszy św. o godz. 11.30 poświęcimy medaliki dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej. Jednocześnie prosimy, by nie była to pamiątka  schowana do szuflady, lecz noszona na szyi jako znak wiary w opiekę Pana Jezusa i Matki Najświętszej.  

3.     Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10 i 11.30 dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego pod opieką S. Ernesty będą sprzedawać wykonane ozdoby świąteczne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele misyjne.

4.     Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania z kl. III gimnazjum i klas VIII zapraszamy na spotkanie w II czwartek miesiąca – 13 grudnia o godz. 17.30 w górnym kościele.

5.     Przed kościołem nabywamy opłatki na stół wigilijny i świece poprzez które wspieramy Dzieło Pomocy Dzieciom.

6.     Dzisiaj /w niedzielę 9 grudnia/ o godz. 20.00 w górnym kościele zostanie odprawiona Eucharystia dla młodych. Eucharystia młodych różni się nieco formą, by młodzi doświadczyli nowości, ale przede wszystkim głębokiej modlitwy poprzez odmienny klimat i formę muzyki dopasowanej do młodego pokolenia. Serdecznie zapraszamy.

7.      Zapraszamy do lektury prasy katolickiej – w kolportażu jest tygodnik „Idziemy” z  Ładem  Bożym,  Gość  Niedzielny, Gazeta Parafialna.

8.      Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Marię Bieniaszczyk, Stanisławę Sroczyńską, Tomasza Nowackiego, Józefa Kujawę, Barbarę Itman, Teresę Trębaczkiewicz.  Zmarłychpolećmy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek  racz im dać Panie… 

9.     Prosimy na Roraty o godz. 6.30 z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą we wtorki i czwartki o godz. 16.30. Niech nam Pan Bóg błogosławi – Szczęść Boże..

Comments are closed.