OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV niedziela w ciągu roku (3 lutego 2019 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV niedziela w ciągu roku (3 lutego 2019 r.)

1.     Zakończyliśmy kolędę – wizytę duszpasterską. Panu Bogu dziękujemy za dar spotkań i wspólnotę modlitwy, za rozmowy i za ofiary na rzecz utrzymania i inwestycji w parafii. Bóg zapłać za zrozumienie. Pełniliśmy posługę w Waszych rodzinach w imieniu Chrystusa, który nikogo nie omija. Tam gdzie nas nie przyjęto zapukamy kolejny raz, aby błogosławić, uświęcać i pomóc.

2.     W tym tygodniu I-wszy czwartek miesiąca, w którym modlimy się za kapłanów i o dar powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, o uświęcenie tych, którzy służą Jezusowi. 

3.     W każdy czwartek, każdego tygodnia o godz. 17.00 pragniemy odmówić Różaniec w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Do tej modlitwy szczególnie zapraszamy mężczyzn. Pragniemy utworzyć taką piękną armię mężczyzn, którzy na kolanach przed Najświętszym Sakramentem pragną powierzać Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej intencje swoich rodzin, małżeństw i inne. Już zapraszamy w czwartek.

4.     W każdy pierwszy wtorek miesiąca diakonia modlitwy wraz z Ks. Bogusławem zapraszają wszystkich chętnych na spotkania modlitewne, które odbywają się w dolnym kościele po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 19.10) Pragniemy radośnie i spontanicznie wielbić Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

5.     Zapraszamy do lektury prasy katolickiej – w kolportażu jest tygodnik „Idziemy” z  Ładem  Bożym,  Gość  Niedzielny, Gazeta Parafialna, Dobre Nowiny.

6.     Ofiary złożone na tacę za tydzień przeznaczymy na inwestycje w parafii – Bóg zapłać za pomoc.

7.     Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Helenę Pawlak, Józefę Smorawską, Mirosława Rogowskiego, Krystynę Kropidłowską, Barbarę Stajewską. Zmarłych polećmy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

8.     Trwajmy w pokoju i miłości. Niech nam Pan Bóg błogosławi –  Szczęść Boże. 

Comments are closed.