OGŁOSZENIA PARAFIALNE I Niedziela Wielkiego Postu (10 marca 2019 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE I Niedziela Wielkiego Postu (10 marca 2019 r.)

1.     Pragniemy przeżyć Wielki Post w miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ofiarujemy Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu naszą modlitwę, post, umartwienie i pomoc chorym, samotnym i słabszym od nas. Zapraszamy na Nabożeństwa Wielkopostne: Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.

2.     Sakrament Bierzmowania dla dorosłych 13 kwietnia. Przygotowujemy się do przyjęcia tego Sakramentu poprzez formacje i zgłębienie wiedzy religijnej.

3.     Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania we czwartek godz. 17.30 – kościół górny. Obecność obowiązkowa. 

Proszę o umieszczenie w ogłoszeniach: Zapraszamy do udziału w konkursie. Chusta św. Weroniki. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką oblicza Chrystusa na materiale/płótnie. Zachciejmy potraktować to jako jedno z ćwiczeń Wielkopostnych -by z miłością kontemplować cierpiącego Chrystusa dziękując za dar Odkupienia. Prace podpisane na odwrocie przynosimy do parafii do końca marca. Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród nastąpi w czasie Rekolekcji. Prace nie będą zwracane. 

4.     Zapraszamy do lektury prasy katolickiej – w kolportażu jest tygodnik „Idziemy” z  Ładem  Bożym,  Gość  Niedzielny, Gazeta Parafialna.

5.     Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Kazimierza Nowakowskiego, Krystynę Szparagowską, Izabelę Sawicką, Mariannę Antczak, Irenę Gąsiorowską, Stanisława Grzegorzewskiego, Jana Dębińskiego, Eugenię Krążel. Wieczny odpoczynek racz im dać  Panie… 

6.     Życzymy owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu, trwania na modlitwie, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, na modlitwę różańcową. Niech nam Pan Bóg błogosławi – Szczęść Boże.

Comments are closed.