„Idzi Radziszewski i jego idea powołania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – zaproszenie

„Idzi Radziszewski i jego idea powołania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład Pana Mateusza Wesołowskiego pt. „Idzi Radziszewski i jego idea powołania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, który odbędzie się 9 kwietnia o godz. 17:30 w refektarzu na plebanii.

Ksiądz Idzi Radziszewski był pierwszym rektorem, a także inicjatorem i pomysłodawcą powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako absolwent seminarium duchownego we Włocławku jest szczególnie bliski naszej diecezji. W trakcie wykładu zapoznamy się z naukową analizą pism archiwalnych ks. Idziego, a także wynikającą z nich ideą, która przyświecała powołaniu w Polsce uniwersytetu katolickiego. Dowiemy się jakie cele stawiała przed sobą Lubelska Wszechnica, a także na czym polegała „herezja modernizmu”, której młody uniwersytet miał stawić czoła.

Nasz prelegent jest mieszkańcem Konina, a także studentem V roku prawa i III roku historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uchodzi za jednego z najlepszych studentów, a w tym roku akademickim nagrodzony został (jako jedyny ze studentów KUL) „stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe” w kwocie maksymalnej. Ponadto jest także prezesem i założycielem: konińskiego Towarzystwa Patriotycznego Maksymiliana Tarejwy oraz działających na KUL: Gildii Akademickiej Piusa XI i Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kultury Antycznej.
Zapraszamy!

Comments are closed.