Seminarium Odnowy Wiary – „Ja Jestem Światłością Świata!”

Seminarium Odnowy Wiary – „Ja Jestem Światłością Świata!”

Konin, Parafia Św. Maksymiliana

Doświadczenie wiary jest szczególnym zadaniem chrześcijan. Jesteśmy zobligowani do weryfikacji naszej decyzji wiary, wobec świata, braci i sióstr jak i wobec Boga i samych siebie.

Dlatego nasza propozycja przeżycia Seminarium trafia bezpośrednio w to, co nazywamy pragnieniem nawrócenia.

Seminarium Odnowy Wiary ma w sobie coś ze studiowania(oczywiście to tak trochę żartobliwie):

  * po pierwsze musisz się na nie zapisać,

  * po drugie uczestniczysz regularnie w cotygodniowych zajęciach,

  * po trzecie odrabiasz „prace domowe”,

  * po czwarte „zdajesz egzamin” z dojrzałości.                                                                                     

Trwa ono 11 tygodni. Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m. in. problem przebaczenia i uzdrowienia w kontekście miłości Bożej, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem, rozeznawania duchowego itd.). Natomiast każdego dnia uczestnik pracuje z notatnikiem w związku z tematem tygodnia. Na cotygodniowym spotkaniu, jest czas na wspólną modlitwę, wymianę doświadczeń z przeżytego tygodnia i na konferencję tematyczną. Całość wieńczy modlitwa o odnowienie daru Ducha Świętego.

Seminarium pomaga przemienić swoje życie, pogłębić modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele. Dzięki temu doświadczeniu uczestnicy Seminarium mogą odkryć lub pogłębić swoje zaangażowanie we wspólnotach Kościoła.

Zapraszamy więc wszystkie osoby, które pragną pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym, do wzięcia udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które prowadzi Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie pod opieką duchową duszpasterzy parafii, szczególnie ks. Bogusława

Przyjdź! Odkryj w sobie wołanie Pana Boga o Twoją Miłość!!!

Informacje bieżące:

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 18:00 i trwają ok. 2 godziny, dobrze jest mieć ze sobą Pismo Św.

Każdy uczestnik prowadzi notatnik, który zabiera na każde spotkanie.

Składamy też ofiarę pieniężną (30 zł) na cele organizacji seminarium i zakup notatnika.

Świadectwa uczestników z poprzednich edycji

„Po raz kolejny nasz Pan stanął na mojej drodze zapraszając mnie na Seminarium Wiary. Prowadzący Seminarium to osoby autentyczne w swojej wierze i zaangażowane w posługę. Życzliwość tych ludzi i niezwykła łaska Pana dokonywały zmian w moim sercu. Poruszane treści dotykały mnie głęboko, powodowały moją głęboką przemianę, otwierały na wspólnotę. Dziękując za otrzymane dobro powierzam wszystkich posługujących i uczestników Seminarium naszemu Panu.”

Uczestniczka

  ​

„Dzięki spotkaniom w klasztorze bardziej poznałem Boga. Nauczyłem się z Nim rozmawiać. Łatwiej jest mi wybaczać ludziom, którzy czynią mi zło. Każdy ma z życiu jakieś cierpienia, z którymi musi się zmagać. Wyciszyłem się przez co nie krzyczę na braci, jestem spokojniejszy i umiem się opanować, kiedy coś nie wychodzi. Zrozumiałem, że każdy w życiu ma cierpienie, swoje zadanie z którym się zmaga. Z Bogiem jest ono lżejsze i tak nie przygniata. Mam siłę się podnieść po każdym upadku. Kiedy wszyscy nas opuszczą w cierpieniu Bóg zawsze jest i czeka na każdego z nas.”

Robert

„Jakiś czas temu poprosiłam Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej, by umocnił mnie w wierze. Bóg mnie wysłuchał i to w ogłoszonym przez Kościół ,,Roku Wiary”. Dał mi łaskę uczestnictwa w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, dał mi lepiej poznać swoją miłość, słowo Boże i pokazał kim tak naprawdę sama jestem i czego pragnę. Tutaj w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim doświadczyłam Bożej miłości. Po raz pierwszy w moim życiu słyszałam wyraźnie jak Bóg mówi do mnie po imieniu. Nauczyłam się rozmawiać z Ojcem – prowadzić dialog, czekać na Bożą odpowiedź. Lepiej poznałam osobę Ducha Świętego, który teraz prowadzi mnie w modlitwie i uczy jej krok po kroku. Tutaj podczas modlitwy wstawienniczej osób świeckich doświadczyłam niejednego uwolnienia – wcześniej nie wiedziałam o takiej formie modlitwy, a tym bardziej, że jej potrzebuję.

  Do prowadzenia tego Seminarium Bóg powołał ludzi pełnych ogromnej miłości, gotowych do wielkich poświęceń, których i ja pokochałam całym sercem. Chcę wyrazić swoją ogromną wdzięczność i szacunek wobec Nich za ich posługę Jezusowi i nam uczestnikom Seminarium.

  Dziękuję dobremu Ojcu także za kochanych kapłanów, którzy czuwali nad wszystkim, posługiwali sakramentami, otaczali nas miłością, troską jak Matka Boża swoim płaszczem.

   Wreszcie dziękuję Panu za wszystkich ludzi, których poznałam, za ten Boży czas i wspaniałą lekcję miłości.

Wdzięczna Romana

Comments are closed.