OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXV Niedziela w ciągu roku (22 września 2019 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXV Niedziela w ciągu roku (22 września 2019 r.)

1.    Pamiętamy o uczestnictwie w katechezie dzieci i młodzieży. Nie rezygnujmy z uczestnictwa w lekcjach religii i nie wypisujmy dzieci z katechezy.

2. Dnia 5 października o godz. 8.30 organizowany jest wyjazd na Kongres Różańcowy w Świnicach Warckich. Zapraszamy chętnych, szczególnie członków Kół Żywego Różańca.

3. Od 30 września rozpoczynamy w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary – to cykl 11-to tygodniowych spotkań, podczas których zapisani uczestniczą w modlitwie, konferencji, wspólnej rozmowie i dzielą się przeżywaniem własnej wiary. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 18.00. Pierwsze spotkanie organizacyjne 30 września o godz. 18.00. Zapraszamy.

4. Wciąż zapraszamy chętnych do wspólnoty ministranckiej oraz do scholii „Boża Nadzieja”.

5. Wśród wielu możliwości misyjnego zaangażowania jedna z propozycji jest skierowana do najmłodszych – zapraszamy do włączenia się w papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (tzw. Kolo Misyjne) Grupa taka działa już w SP 12, ale pragniemy by była też przy naszej parafii. Zapraszamy zarówno dziewczynki jak i chłopców do dzielenia się swoją wiarą i miłością z rówieśnikami na wszystkich kontynentach świata. Każdy z was może stać się Małym Misjonarzem. Pierwsze spotkanie odbędzie się  5 października  o godz. 10.00 w salkach. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń i u siostry Ernesty. 

6. Dnia 30 września Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży kl. VIII do Lichenia w ramach przygotowań do Sakramentu Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

7. Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych odbywają się w piątki o godz. 17.45 w Auli bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

8. Będzie kalendarz parafialny.

9. Sakrament Bierzmowania dla dorosłych 21 grudnia o godz. 18.00. Kandydaci zgłaszają się do kancelarii do końca października.

10. Zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie „Kręgu Biblijnego” . W tym roku   spotkania odbywać się będą w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.30. Najbliższe  rozważanie Słowa Bożego w sobotę.

11. Odpust w naszej parafii 10 października.

12. Prosimy o lekturę prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć tygodniki:  Idziemy, Gazetę Parafialną i Gościa Niedzielnego.

13. Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Mariannę Sewiło, Piotra Kubiaka,  Krzysztofa Kubaczyka, Ryszarda Nijakowskiego.  Wieczny odpoczynek…

14. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem  polecamy Jezusowi naszą  Ojczyznę, młodzież, dzieci i rodziców –  Szczęść Boże.  

Comments are closed.