OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXX Niedziela w ciągu roku (27 października 2019 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXX Niedziela w ciągu roku (27 października 2019 r.)

1.     
Dzisiaj o godz. 18.00 w Morzysławiu sprawowana będzie Msza św. trzeźwościowa. O godz. 19.00 Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Kwartetu Gdańskiego. Zapraszamy.

2.     
W rocznicę poświęcenia naszej świątyni wyrażamy wdzięczność za troskę o nasz kościół, za wieloraką pomoc  dla świątyni i Parafii. Bóg zapłać Siostrom, Panu Organiście, wszystkim wolontariuszom.

3.     
Już w piątek Wszystkich Świętych – w tym dniu pójdziemy również na cmentarze. Msze św. w piątek o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.30 w kościele, a na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00 i 14.00. Prosimy o udział we Mszy św. Jest to jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy według ustaleń.

4.     
W sobotę Dzień Zaduszny- szczególna pamięć w modlitwie za zmarłych. Msze św. w świątyni o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 18.30, o 22.30 Różaniec i o 23.15 Msza św. i pielgrzymka do Lichenia. O godz. 18.00 Różaniec z wypominkami za zmarłych. Zyskujemy odpusty za zmarłych przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę będąc w stanie łaski, wolnym od jakiegokolwiek grzechu.

5.      
Na cmentarzu i w kancelarii przyjmujemy na wypominki.

6.     
Od 1 listopada w polskich kinach będzie można oglądać głośny film pt. „Nieplanowane”. Film opowiada historię jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej, która po 10 latach robienia kariery zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze. Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego filmu.

7.     
Prosimy o lekturę prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć tygodniki:  Idziemy, Gazetę  Parafialną, Gościa Niedzielnego.

8.    
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Stefana Wełnickiego, Józefa Trejza, Barbarę Waleriańczyk, Danielę Matczak, Ireneusza Kubickiego, Andrzeja Szymańskiego.  Wieczny  odpoczynek racz im dać Panie…

9.      
Zapraszamy na modlitwę różańcową za zmarłych, na adorację Najświętszego Sakramentu.   Niech Pan Bóg błogosławi Gościom i  Parafianom. Szczęść Boże.

Comments are closed.