OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXXI Niedziela w ciągu roku (3 listopada 2019 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXXI Niedziela w ciągu roku (3 listopada 2019 r.)

1.     
Pielęgnujmy w sobie nadzieję na szczęśliwą wieczność. Zechciejmy czerpać moc i łaskę z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że każdą Mszę św. sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Jezus Chrystus do którego zanosimy błagania o szczęśliwą wieczność dla zmarłych.

2.     
Do ósmego listopada naszym zmarłym ofiarujmy dar odpustu nawiedzając cmentarz i modląc się za nich, będąc w stanie łaski i bez żadnego grzechu, a w świątyni o godz. 18.00 Różaniec z wypominkami za zmarłych.

3.     
W kancelarii przyjmujemy na wypominki za zmarłych, których polecamy przed Mszą św. w niedziele.

4.     
Prosimy o lekturę prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć tygodniki: Idziemy, Gazetę Parafialną, Gościa Niedzielnego.

5.     
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Edwarda Jakubowskiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

6.     
Zapraszamy na świętą liturgię, pamiętajmy o zmarłych, prosimy na adoracje Najświętszego Sakramentu. – Szczęść Boże.    

Comments are closed.