REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”

Obecny rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem ”Eucharystia daje życie”. By zgłębić tę wielką tajemnicę naszej wiary zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej wartość  Eucharystii. Technika i format prac dowolna. Termin składania prac do końca lutego. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w kościele św. Maksymiliana a najpiękniejsze zostaną nagrodzone. Więcej informacji i Regulamin konkursu na stronie parafii.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”

§ 1

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

  • Zaprezentowanie własnych doświadczeń  wiary  w życiodajną obecność Jezusa  w Eucharystii 
  • Zgłębienie znaczenia hasła roku liturgicznego” Eucharystia daje życie”
  • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
  • Rozwijanie wyobraźni 
  • Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia

§ 2

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Koninie

§ 3

Założenia organizacyjne

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 6 – 10 lat- szkoła podstawowa- klasy I- IV 

2) 10 – 16 lat- szkoła podstawowa- klasy V-VIII

3) młodzież i dorośli

                             Technika wykonania prac dowolna.     Format prac plastycznych jest dowolny. 

Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Wiek/klasa- Szkoła

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 4

Ocena prac konkursowych

Prace należy składać w terminie od 29 lutego 2020 r. w parafii św. Maksymiliana lub w szkole u katechetów

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora 

Jury pod uwagę weźmie:

  • Zgodność pracy z tematem,
  • jakość wykonania,
  • oryginalność.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.   Prace przechodzą na własność organizatora.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

O rozstrzygnięciu  konkursu i terminie wręczeniu nagród  uczestnicy zostaną poinformowani w I niedzielę marca podczas ogłoszeń parafialnych

Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Kościele św. Maksymiliana

§ 6

Nagrody

Organizator przyzna  nagrody w każdej kategorii wiekowe..

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

                                                                                                                                  Zapraszamy do udziału!!!

Comments are closed.