OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu (15 marca 2020 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu (15 marca 2020 r.)

  1. Niech Wielki Post będzie dla nas okazją do osobistej przemiany i nawrócenia. Dobry i całkowity rachunek sumienia, szczera spowiedź. Głęboka i serdeczna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, zawierzenie Panu Bogu i Matce Najświętszej, wyzbycie się lęku, to szczególne dary, którymi możemy apostołować. Gdy zawodzą ludzkie środki i nasze zabezpieczenia – pamiętajmy, że pomoc płynie od Pana Boga.
  2. 2. W czwartek Uroczystość św. Józefa. 
  3. Dziękujemy za hojne ofiary z racji rozprowadzanych palm przez młodzież.
  4. Pomóżmy chorym, starszym, samotnym, pamiętajmy o uczynkach miłosierdzia. Dziękujemy za ofiary dla misjonarzy, które składamy do puszki przed kościołem.
  5. Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy: śp. Krzysztofa Wełnickiego, Cezarego   Kasprzaka, Stanisławę Skoczylas, Tadeusza Przybyłowicza, Mariana Wieczorka, Halinę Burchart, Wacława Laskowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
  6. Pokładajmy ufność i nadzieję w Panu Bogu, pomagajmy sobie wzajemnie – Szczęść Boże.
Comments are closed.