OGŁOSZENIA PARAFIALNE – V Niedziela Wielkiego Postu (29 marca 2020 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – V Niedziela Wielkiego Postu (29 marca 2020 r.)

1.    
Pan Bóg jest bliski człowiekowi w każdym czasie – pochyla się nad każdym z nas. Zachowując wszelkie środki ostrożności, nie wychodząc z domu, zachowajmy spokój. Korzystajmy z propozycji medialnych, uczestnicząc w ten sposób w e Mszy św.  Jesteśmy pełni uznania i wdzięczności, że tylu naszych Parafian w ten sposób uczestniczy  we Mszy św. i duchowo przyjmuje Komunie świętą. Wzbudźmy w sobie żal doskonały, aby z godnością  spotkać się  z Jezusem Chrystusem. Codziennie o godz. 20.30 odmawiamy Różaniec we wspólnotach rodzinnych. Kapłani i Siostry modlą się w świątyni powierzając Wasze troski naszej Matce – Królowej Polski. Pamiętajmy, że miłość jest silniejsza niż jakiekolwiek zło. Pan Bóg jest z nami. 

2.     
W pierwszy piątek miesiąca i w pierwszą sobotę miesiąca z uwagi na bezpieczeństwo nie odwiedzimy Was w domach – jednoczymy się na modlitwie – uwielbiamy Chrystusa w kaplicy adoracji. Pamiętajmy również o koronce do Bożego Miłosierdzia. 

3.     
W tych trudnych dniach wdzięczni jesteśmy za wszelką wzajemna pomoc. Przy Parafii funkcjonuje punkt krwiodawstwa – wejście od strony kancelarii. Bóg zapłać za ofiary, które również możemy składać do puszki miłosierdzia w kaplicy adoracji przeznaczone najbardziej potrzebującym. Wdzięczni będziemy za ofiary przeznaczone na utrzymanie Parafii, które możemy przesyłać na konto parafii: 19 1240 1415 1111 0010 7220 2004 wwalucie PLN. Wierzymy, że Bóg czuwa nad nami – dajmy Mu się prowadzić.  

4.     
Prasa katolicka jest na stoliku przy wyjściu ze świątyni.

5.     
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Krystynę Galant, Grażynę Michalak, Mariana Piotrowskiego, Wojciecha Adamskiego, Barbarę Śramską. Niech Jezus okaże  Im miłosierdzie, a żyjących niech napełni pokojem i nadzieją. 

6.    
Jezusowi Chrystusowi, który jest obecny w posłudze lekarzy i całej Służby Zdrowia w pracy kapłanów i tylu wolontariuszy  złóżmy uwielbienie i pokorną  prośbę, aby czuwał nad nami. –  Szczęść Boże.

Comments are closed.