OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia 2020 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia 2020 r.)

1.     
Naszą wspólną i osobistą modlitwą towarzyszymy wszystkim dotkniętym bólem cierpienia, osamotnienia, trwamy w duchowej łączności z ludźmi potrzebującymi naszej różnorakiej pomocy. Nie traćmy nadziei i ufności. Dziękujmy za różnorodne formy wzajemnej solidarności. Otwórzmy się na Chrystusa. Dziękujemy za dar obecności przed Najświętszym Sakramentem. Służymy w konfesjonałach. Po modlitwie koronką do Miłosierdzia Bożego udzielamy również Komunii Świętej.

2.     
W przyszłą niedzielę 26 kwietnia modlitwą otoczymy Pasterza naszej Diecezji Księdza Biskupa Ordynariusza w rocznicę Jego konsekracji. 

3.     
W związku z nowymi rozporządzeniami dotyczącymi ilości wiernych, którzy pragną uczestniczyć  we Mszy św. uprzejmie informujemy, ze od przyszłej niedzieli będą sprawowane Msze św. o znanych godzinach, słyszalność będzie również w dolnym kościele, w górnej świątyni według rozporządzeń będzie mogło uczestniczyć 120 osób, a w dolnej świątyni 35 osób. Już dziękujemy za zrozumienie. Zachowajmy bezpieczeństwo. Bóg zapłać za pomoc, ofiarność i życzliwość.

4.     
W tym szczególnym czasie, kiedy Ks. Proboszcz obchodzi swoje imieniny i urodziny, składamy najserdeczniejsze życzenia oraz prosimy Dobrego Boga o potrzebne łaski. Zdrowie i posługę duszpasterską Ks. Proboszcza polecamy Niepokalanemu Sercu Maryi i św. Wojciechowi. O łaski te prosić będziemy szczególnie podczas Mszy św. w intencji Solenizanta w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 11.30.

5.     
Korzystamy z różnych środków przekazu, z transmisji medialnych, aby uczestniczyć we Mszy świętej  i w nabożeństwach. Nie zaniedbujmy naszego spotkania z Panem Bogiem. Dziękujemy za wspólny i indywidualny Różaniec. 

6.     
Służymy wszystkim w konfesjonałach – codziennie po Koronce do Bożego Miłosierdzia udzielamy Komunii świętej.

7.     
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Mariana Frontczaka, Zygmunta Palowskiego, Barbarę Konieczną, Mirosława Badzonga. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

8.     
Trwajmy w wielkanocnej radości. Umacniajmy się wzajemnie pomocą i życzliwością. Szczęść Boże.

Comments are closed.