Duszpasterze

Duszpasterze

Posługę w parafii pełnią:

Proboszcz:

ks. Radosław Cyrułowski mgr lic. teologii, Dziekan dekanatu Konin III,
proboszcz parafii od 2020 r.
tel: 660 452 790

Wikariusze:

ks. Marcin Figiel – mgr lic. teologii
wikariusz parafii św. Maksymiliana od 2018 r.
ks. Kamil Jakubowski – mgr teologii
wikariusz parafii św. Maksymiliana od 2018 r.
kierownik Konińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
ks. Janusz Kęsicki – mgr teologii
wikariusz parafii św. Maksymiliana od 2020 r.

Siostry Benedyktynki Misjonarki (OSB)

ul. św. Maksymiliana Kolbego 2, 62-610 Konin
tel: 518 014 609

s. Ludomira, Organistka i Kancelarzystka
s. Ernesta – Katechetka
s. Hanna – Zakrystianka, Przełożona Domu