Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

W niedzielę oraz uroczystości i święta kościelne kancelaria nieczynna. Sprawy pilne zgłaszać można w każdej chwili osobiście lub telefonicznie a także w zakrystii przed i po Mszy św.

tel.: 63 249 75 06; 518014601; 518 014 607

518014601 tel. księdza dyżurnego


Sposób załatwiania spraw w kancelarii parafialnej

(chrzest, małżeństwo, pogrzeb, zamawianie Mszy św., bierzmowanie, namaszczenie chorych, kurs przedmałżeński, I Komunia św.)

Chrzest
Chrzest dziecka zgłaszają Rodzice lub Opiekunowie prawni. Powinni przedstawić następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego Rodziców
 • Zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych z ich własnych parafii wraz z ich danymi (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania

Rodzicami Chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące, które nie mają żadnych przeszkód prawnych w przystępowaniu do sakramentów św. (np. związek niesakramentalny) i przystąpili do wszystkich sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, eucharystia i bierzmowanie). Mają oni bowiem być dla dziecka ŚWIADKAMI WIARY.
Zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych wydajemy TYLKO osobom faktycznie zamieszkałym na terenie parafii, wierzącym i praktykującym.

Małżeństwo
Parafią właściwą do zawarcia małżeństwa bez żadnej zgody jest:

 • parafia zameldowania narzeczonych
 • parafia ich faktycznego zamieszkania (jeśli zamieszkanie trwa dłużej niż trzy miesiące)

W innych wypadkach potrzebna jest zgoda właściwego proboszcza (jednego z w.w.) lub tzw. licencja do zawarcia małżeństwa.
Termin ślubu rezerwować można odpowiednio wcześniej (nawet do roku). Na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się z dokumentami na rozmowę kanoniczno – duszpasterską.

Dokumenty:

 • Dowód Osobisty
 • świadectwo chrztu (aktualne tzn. nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia)
 • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub odpis skrócony aktu małżeństwa
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo nauk przedmałżeńskich i poradni życia rodzinnego
 • zaświadczenie wygłoszonych zapowiedzi

Należy również dostarczyć dane personalne osób, które mają być świadkiem ślubu (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia).

Pogrzeb

Pogrzeb zgłaszać można w kancelarii parafialnej.
Dokumentem potrzebnym do zarejestrowania zgonu w księgach metrykalnych jest Odpis skrócony aktu zgonu z USC.

Msze św.

Intencje Mszy św. należy zamawiać z odpowiednim wyprzedzeniem, około 3 miesięcy. Zalecamy jednak formę wcześniejszej rezerwacji.

Bierzmowanie

Udzielane jest kandydatom z ósmej klasy Szkoły podstawowej, którzy chcą otrzymać ten sakrament. Proces przygotowania obejmuje trzy klasy: szóstą, siódmą i ósmą.

Ogólne warunki:

 • Bierzmowanie może otrzymać tylko człowiek ochrzczony (udokumentować fakt chrztu)
 • Szczera wola przyjęcia tego sakramentu (przyjmuję sakrament czyli rzeczywistość w której spotykam się z Bogiem udzielającym mi swojej łaski i posyłającym Ducha Świętego a nie staram się o dokument który umożliwi mi bycie chrzestnym…)
 • Czyste serce – stan łaski uświęcającej
 • Odpowiednie przygotowanie potwierdzone Indeksem, opinią od Katechety wraz z ocenami a w razie konieczności także egzaminem przed ks. Proboszczem (konieczność pojawia się w wypadku niedopełnienia innych warunków przygotowania)

W Parafii NMP Królowej Polski w Koninie, za zgodą Księdza Biskupa, można przyjąć również sakrament bierzmowania w dodatkowych terminach (tzw. bierzmowanie uzupełniające dla osób, które wcześniej go nie przyjęły). Ogólne warunki j.w. oraz:

 • wcześniejsze zgłoszenie się do kancelarii Parafii NMP Królowej Polski w Koninie w Koninie ze świadectwem chrztu św.
 • udział w katechezach przygotowawczych przed przyjęciem sakramentu w ustalonych terminach

Sakrament Namaszczenia Chorych

 • w czasie rekolekcji na wyznaczonej Mszy św.
 • w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba

Kurs Przedmałżeński

Rozpoczyna się w drugi piątek września o godz. 17.00 w Auli im. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapisy u kapłana prowadzącego.

 • I Tura: drugi piątek września do piątku przed Adwentem
 • II Tura: drugi piątek lutego do piątku przed piątą niedzielą Wielkiego Postu

Poradnia Rodzinna

W 2 i 4 środę miesiąca o godzinie 17.00 w pomieszczeniach Poradni (obok wejścia na plebanię)

I Komunia św.
III klasy szkoły podstawowej, dzieci mieszkające na terenie parafii św. Maksymiliana. (dzieci mieszkające poza naszą parafią za pozwoleniem swojego księdza proboszcza)

Terminy I Komunii św. są stałe:

 • SP 12 – każdego roku 2 niedziela maja
 • SP 4 i SP 6 – każdego roku 3 niedziela maja