Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec – przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny.

W Żywym Różańcu są Koła Różańcowe złożone z 20 osób i nazywają się Różami. Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz” dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Świętego jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmawiał, ponieważ cała Róża z 20 osób złożona rzeczywiście odmawia cały Róża.

Na czele każdej Róży stoi Zolator lub Zolatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencjach, za żywych i umarłych.

Przyjęcie do Koła Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązania się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego.

Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenie Pana Jezusa (25.XII),
 • Ofiarowanie Pańskie (2.II),
 • Zwiastowanie NMP (25.III),
 • Zmartwychwstanie Pańskie,
 • Wniebowzięcie Matki Bożej (15.VIII),
 • w święto Królowej Różańca Świętego (X),
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8.XII).

Opiekunem całej wspólnoty Żywego Różańca jest ks. Marcin Figiel.

Wszystkie osoby, które poprzez modlitwę pragną wypraszać u Dobrego Boga potrzebne łaski dla Kościoła zapraszamy do włączenia we wspólnotę ŻYWEGO RÓŻAŃCA! Swą gotowość włączenia się w szeregi RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH można zgłaszać księdzu opiekunowi i Zelatorce (przełożonej Żywego Różańca).

W naszej Parafii są cztery RÓŻE:

 1. NMP Królowej Wniebowziętej
 2. Królowej bez zmazy poczęta
 3. Panny Czcigodnej
 4. Matki Bożej