63 249 75 06; tel. dyżurny 518 014 601   max_konin@o2.pl

Msze Św.

w niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 18:00, 20:00

w dni powszednie:
7:00, 7:30, 18:00

w święta zniesione:
7:00, 8:30, 10:00, 18:00

w I piątek miesiąca:
7:00, 8:00, 17:00 (dzieci) - z wyjątkiem wakacji, 18:00

w I sobotę miesiąca:
7:00, 8:00, 18:00, 23:15 - pielgrzymka pokutna do Lichenia


Nabożeństwa:

Nowenna ku czci św. Maksymiliana
każdy czwartek 18:00 (z wyjątkiem świat)

Nabożeństwo majowe
17:30

Nabożeństwo czerwcowe
po mszy świętej wieczornej

Nabożeństwo różańcowe - w październiku
17:30 – dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Droga Krzyżowa - w piątki Wielkiego Postu
10:00 dla chorych
17:30 dla młodzieży i dorosłych

Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu
17:30

Roraty – Adwent
6:30

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
   przed Mszą Św.

   15:00 w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu (od Poniedziałku do Piątku)

w I piątek miesiąca:

   6:40 - 7:00 w kościele 

   15:00 - w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu

   16:30 - 17:00 w kościele

   17:30 - 18:00 w kościele

Chrzest Św.

Chrzest dziecka zgłaszają Rodzice lub Opiekunowie prawni. Powinni przedstawić następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego Rodziców
 • zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych z ich własnych parafii wraz z ich danymi (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

Rodzicami Chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące, które nie mają żadnych przeszkód prawnych w przystępowaniu do sakramentów św. (np. związek niesakramentalny) i przystąpili do wszystkich sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, eucharystia i bierzmowanie). Mają oni bowiem być dla dziecka ŚWIADKAMI WIARY.

Zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych wydajemy TYLKO osobom faktycznie zamieszkałym na terenie parafii, wierzącym i praktykującym.

I Komunia Św.

III klasy szkoły podstawowej, dzieci mieszkające na terenie parafii św. Maksymiliana. Dzieci mieszkające poza naszą parafią za pozwoleniem swojego księdza proboszcza.

Terminy I Komunii Św. są stałe:

 • SP 12 – każdego roku 2 niedziela maja - 12.05.2024r.
 • SP 4 i SP 6 – każdego roku 3 niedziela maja - 19.05.2024r.

KOMUNIA ŚWIĘTA ROCZNICOWA - 26.05.2024r.

Bierzmowanie

Kandydat do bierzmowania garść informacji:

WYMAGANIA DLA BIERZMOWANYCH - 2023 

 • Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął.
 • Właściwym czasem przyjęcia sakramentu bierzmowania jest najwcześniej klasa VIII.
 • Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien być odpowiednio przygotowany.
 • Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski przygotowanie do bierzmowania jest trzyetapowe. Obejmuje przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.
 • Przygotowanie dalsze dokonuje się w rodzinie, przez udział kandydata w katechezie szkolnej oraz katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i Eucharystii.
 • Przygotowanie bliższe to regularny udział w katechezie szkolnej, uczestnictwo w życiu sakramentalnym zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz nabożeństwach.
 • Przygotowanie bezpośrednie ma charakter duchowy i polega przede wszystkim na systematycznym uczestnictwie kandydata w spotkaniach formacyjnych w parafii.
 • Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli wcześniej przystąpić do sakrament pokuty i pojednania.
 • Właściwym miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
 • Zachęca się, aby kandydat zachował swoje imię chrzcielne, chyba że nie jest ono związane z patronem chrześcijańskim.

Przygotowanie do bierzmowania powinno zakończyć się egzaminem/rozmową z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do przyjęcia sakramentu, który później zaświadcza, że kandydat może przystąpić do tego sakramentu.

 Świadek:

 • zadaniem świadka bierzmowania jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
 • Według wskazań KEP, w celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkiem powinien być jeden z rodziców chrzestnych. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
 • Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.
 • Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
 • Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania a nie zameldowania {należy uzgodnić z księdzem prowadzącym}.
 • Świadek powinien wspierać bierzmowanego radą, czynem i modlitwą. Uroczystość bierzmowania powinien przeżywać w stanie łaski uświęcającej i razem z bierzmowanymi przystąpić do Komunii Świętej.

Podczas udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

 KANDYDAT powinien znać odpowiedzi z katechizmu do bierzmowania oraz modlitwy:

 • PACIEŻ: {Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga, 10 Przykazań Bożych, Przykazania kościelne, Główne Prawdy Wiary, Siedem Grzechów Głównych, Siedem Sakramentów Świętych, Warunki Sakramenty Pokuty}, Z KATECHIZMU {Pod Twoją Obronę, Siedem Darów Ducha Świętego, Owoce Ducha Świętego, Trzy Cnoty Boskie, Uczynki Miłosierne względem ciała i duszy, Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.

Warunkiem możliwości przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania jest:

 • Uczęszczanie na katechezę szkolną i otrzymanie pozytywnej oceny.
 • Przedstawienie dobrej opinii katechety.
 • Kultura osobista, odpowiednie zachowanie w szkole i kościele.
 • Zna sylwetkę swojego Patrona do Bierzmowania.
 • Poświadczenie uczestnictwa w życiu sakramentalnym /Niedzielnej Eucharystii; Sakramencie Pokuty.
 • obecność na spotkaniach formacyjnych {nieobecność usprawiedliwia osobiście rodzic
  w niedzielę bądź w kancelarii we Czwartek}.
 • Rozmowa z kandydatem {tzw. egzamin} do bierzmowania zostanie ustalona
  po konsultacji z p. Joanną katechetką. Rozmowa pozwalająca kandydatowi przystąpić
  do sakramentu w obecności rodziców.

 NASTĘPNIE KANDYDAT MUSI:

 • Wybrać świętego Patrona do Bierzmowania i zapoznać się z Jego sylwetką
 • Dostarczyć akt chrztu {do grudnia} – dotyczy osób ochrzczonych w innej Parafii.
 • Dostarczyć pozwolenie do przyjęcia sakramentu poza parafią {do grudnia} - dotyczy osób mieszkających w innej Parafii.
 • Dostarczyć Deklarację do Bierzmowania z wszystkimi danymi. [Nie na tydzień przed bierzmowaniem].
 • Imię do Bierzmowania może zostać z chrztu {jeśli jest święty Patron} bądź wybrać świętego Patrona.
 • Spotkania kandydatów do bierzmowania w……...

 To muszą umieć przed samym bierzmowaniem

W czasie Bierzmowania po Ewangelii biskup przeprowadza z proboszczem dialog:

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

 

Małżeństwo

Parafią właściwą do zawarcia małżeństwa bez żadnej zgody jest:

 • parafia zameldowania narzeczonych
 • parafia ich faktycznego zamieszkania (jeśli zamieszkanie trwa dłużej niż trzy miesiące)

W innych wypadkach potrzebna jest zgoda właściwego proboszcza (jednego z w.w.) lub tzw. licencja do zawarcia małżeństwa. Termin ślubu rezerwować można odpowiednio wcześniej (nawet do roku). Na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się z dokumentami na rozmowę kanoniczno – duszpasterską.

Dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu (aktualne tzn. nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia)
 • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub odpis skrócony aktu małżeństwa
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo nauk przedmałżeńskich i poradni życia rodzinnego
 • zaświadczenie wygłoszonych zapowiedzi

Należy również dostarczyć dane personalne osób, które mają być świadkami ślubu (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia).


Kurs Przedmałżeński

Rozpoczyna się 10.02.23r. - 14.04.23r. o godz. 17:00 w domu parafialnym. Zapisy u kapłana prowadzącego.

 • I Tura: drugi piątek września do piątku przed Adwentem
 • II Tura: drugi piątek lutego do piątku przed piątą niedzielą Wielkiego Postu

Poradnia Rodzinna

W 2. i 4. środę miesiąca o godzinie 16:00 w pomieszczeniach Poradni (obok wejścia na plebanię).

Namaszczenie chorych

 • w czasie rekolekcji na wyznaczonej Mszy św.,
 • w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • przyjazd księdza z posługą do chorych w domach, można zgłaszać osobiście lub pod nr. tel. 518-014-601,
 • UWAGA: Nie przyjmujemy zgłoszeń wysłanych tradycyjną pocztą lub na @ parafii.

Pogrzeb

Pogrzeb zgłaszać można w kancelarii parafialnej.

Dokumentem potrzebnym do zarejestrowania zgonu w księgach metrykalnych jest Odpis skrócony aktu zgonu z USC.

PROJEKT WINDA

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM